Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat

Üdvözöljük a Dr. HATHÁZI VERA Ügyvédi Iroda (továbbiakban: "Iroda") weboldalán (továbbiakban "Weboldal"). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban együttesen "Felhasználási Feltételek"). A Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.

Adatok:

 • Név: Dr. HATHÁZI VERA Ügyvédi Iroda
 • Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 34/b. I. emelet
 • Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, 1055 Budapest, Szalay u. 7.
 • Kamarai nyilvántartási azonosító: BÜK 3827
 • Adószám: 18281789-2-41

A Weboldal használata

A Weboldal általános tájékoztató információkat tartalmaz az Iroda tevékenységéről és munkatársairól, illetve aktuális jogi kérdésekkel kapcsolatban.

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Iroda. A Weboldal, valamint annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon, így különösen framing vagy embedding eljárás során sem. A Weboldal bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása, nyilvánossághoz közvetítése az Iroda előzetes és kifejezetten hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. A Weboldal, illetve a Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a szerzői, a polgári illetve a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat vonhatnak maguk után.

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az egyes ügyek konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti jogi konzultációt. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek ajánlattételnek és megbízás elfogadásának sem.

Amennyiben konkrét jogi problémával kapcsolatban tanácsra van szüksége, vagy a Weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt minden esetben feltétlenül lépjen kapcsolatba az Irodával, vagy keresse közvetlenül az adott jogterületért felelős kollégánkat.

Az Iroda mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon - az Irodától függetlenül - jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik az Iroda nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.

Az Iroda fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét megváltoztassa. Az Iroda továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket is, amelyről a felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az Irodától független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek elhelyezése nem jelenti az adott weboldalnak az Iroda részéről történő ajánlását vagy az Iroda által az adott weboldal tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így az Iroda az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

Adatvédelem

 1. Személyes adatok kezelése
  Amennyiben Ön a Weboldalon található elérhetőségeink valamelyikén közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza. Az Iroda harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít,  illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé. 
  Az Iroda gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 2. Az adatkezelés időtartama:
  Az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az office@drhathazi.hu e-mail címre küldött e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja.
 3. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
  Az Iroda központi e-mail címére (office@drhathazi.hu) küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az Iroda által a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
 4. Az internet biztonsága:
  Az Irodával elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül közvetített adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, ezért nem lehet kizárni, hogy az így elküldött elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, annak tartalmát ne módosítsák, illetve az üzenet ne vesszen el, mindezért az Iroda nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről előzetesen ellentétes tartalmú megállapodás nem született Ön és az Iroda között. Az Iroda mindazonáltal minden ésszerű és elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott adatok és az Önnel folytatott levelezés tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 5. Cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk:
  A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a számítógépének merevlemezére, és a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Például a cookie-k használatával nem kell minden bejelentkezés alkalmával megadni a bejelentkezési adatait, hanem azokat az Ön által használt böngésző automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe.
  Az Ön által használt internet-böngésző automatikusan továbbít bizonyos további adatokat is a Weboldal felé, mint például a számítógépének IP címe (pl. 100.454.23.01).
  A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok további azonosító adat megadása nélkül nem használhatóak fel azonosításra, és az Iroda nem kapcsolja össze a további azonosító adatot az ilyen nyomkövető technológiák használatával gyűjtött adatokkal. Az így szerzett adatokat az Iroda kizárólag a Weboldal szolgáltatásainak könnyebb igénybevételéhez, a Weboldal látogatottságának felméréséhez, valamint a Weboldalnak a felhasználók igényei szerinti alakításához használja. 
  Amennyiben az Ön által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor törölheti, amely nem érinti a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát.
  A Weboldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal a jelen pontban meghatározottak szerint cookie-t helyezzen el az Ön számítógépén automatizált módon, és hogy ezeket szigorúan anonim módon a jelen pontban foglaltak szerint és célból felhasználjuk.

Dr. HATHÁZI VERA Ügyvédi Iroda
2013. március 25.